IDEA-FAST-toimituskohteista esittelyssä Glasgow’n yliopisto

Vuonna 1451 perustettu Glasgow’n yliopisto (UGLAS) on Iso-Britannian neljänneksi vanhin yliopisto. Yliopistossa opiskelee vuosittain lähes 35 000 opiskelijaa 140 maasta. UGLAS kuuluu arvostettuun brittiläisten yliopistojen Russell-ryhmään ja on Universitas 21:n perustajajäsen. Universitas 21 on kansainvälinen yliopistojen ryhmittymä, joka on keskittynyt asettamaan maailmanlaajuiset standardit korkeakoulutukselle. IDEA-FAST-projektissa UGLAS tekee tiivistä yhteistyötä eri kumppanitahojen kanssa, jotta potilaiden tehokas […]

Etelä-Savon kasvurahasto eLive Ecosystem Oy:n osakkaaksi – eLive tähtää kosketuksettoman elintoimintojen mittaamisen globaaliksi toimijaksi

eLive Ecosystem Oy on vuonna 2016 perustettu savonlinnalainen terveys- ja hyvinvointiteknologian kasvuyritys, joka on erikoistunut kosketuksettomaan elintoimintojen mittaamiseen ja mittaamisen soveltamiseen. eLive-tuoteperheeseen kuuluvat vuonna 2023 markkinoille tuotava lääkinnällinen laite, tutkimusjärjestelmät sekä markkinoiden johtavat OEM-ratkaisut nukkumisen ja istumisen aikaiseen mittaamiseen. ”eLiven laitteita käytetään muun muassa unisairauksien todentamiseen ja hoidon seurantaan terveysteknologisissa ratkaisuissa sekä nukkumisen ja istumisen […]

IDEA-FAST-tutkimusprojektin laitetoimituskohteista esittelyssä Psykiatrian ja neurologian instituutti (IPIN) Varsovassa

Instituutissa on Huntingtonin taudin tutkimusyksikkö ja klinikka, joka perustuu monitieteelliseen yhteistyöhön kliinisen genetiikan osaston ja neurologian 1. osaston välillä. Toimipaikka kuuluu Eurooppalainen Huntingtonin tauti -verkostoon ja osallistuu aktiivisesti tutkimusprojekteihin. IDEA-FAST-projektissa IPIN tukee kliinisen tutkimuksen koordinointia ja hallintaa ja vastaa Huntingtonin taudin potilaiden rekrytoinnista ja hoidosta. eLive’s devices delivered to the Institute of Psychiatry and Neurology […]

eLive Ecosystem Oy vahvisti hallitusta ja osakaspohjaa

TIEDOTE eLive Ecosystem Oy vahvisti hallitusta ja osakaspohjaa Voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä eLive Ecosystem Oy on vahvistanut hallitusta ja laajentanut omistuspohjaa. Uudet hallituksen jäsenet vahvistavat hallituksen lääketieteellistä ja liiketoiminnallista osaamista. Pitkän linjan yrittäjänä tunnettu Hannu Summanen on tullut yhtiöön mukaan sijoittajana ja hänet on kutsuttu hallituksen jäseneksi. Lisäksi hallitukseen on kutsuttu eLiven lääketieteellinen johtaja, lääketieteen […]

IDEA-FAST-laitetoimitus Stavangerin yliopistolliseen sairaalaan

Stavangerin yliopistollinen sairaala (SUS) on Norjan neljänneksi suurin sairaala, ja tutkimustoiminta on yksi sen neljästä lakisääteisestä päätehtävästä. Sairaalan kliinisen immunologian tutkimusryhmän tutkimustoiminta keskittyy kroonisten tulehduksellisten autoimmuunisairauksien neurologiseen puoleen ja erityisesti kroonisen väsymyksen biologisiin mekanismeihin ja kognitiivisten toimintahäiriöiden mekanismeihin. IDEA-FAST-projektissa SUS:n päätehtävä on rekrytoida ja tutkia 30 systeemistä lupus erythematosusta (SLE) ja 30 primaarista Sjögrenin oireyhtymää(pSS) […]

eLiven laitteita Brescian yliopistoon

IDEA-FAST-tutkimusprojektin yksi kumppani on Brescian yliopisto (UNIBS), joka tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta taloustieteen, oikeustieteen, tekniikan ja lääketieteen aloilla. Tutkimustoimintaa toteutetaan yliopiston kahdeksassa laitoksessa. UNIBS on arvostettu korkealle ikääntymisen ja terveyden tutkimuksessa, ja se johtaa viittätoista terveyteen ja teknologiaan keskittyvää Horizon 2020 -projektia. IDEA-FAST-projektissa UNIBS osallistuu kliiniseen validointitutkimukseen Parkinsonin tautia ja Huntingtonin tautia sairastavilla potilailla. UNIBS […]

Laitetoimitus George-Huntington-instituuttiin

Seuraavana esittelyvuorossa IDEA-FAST-tutkimusprojektin kumppaneista ja eLiven laitteiden toimituskohteista on George-Huntington-instituutti (GHI) Münsterissä. GHI on ensimmäinen yksityinen tutkimusinstituutti, joka on keskittynyt täysin Huntingtonin taudin kliiniseen ja prekliiniseen tutkimukseen. GHI on myös aktiivisesti mukana Euroopan Huntingtonin tauti -verkoston toiminnassa. IDEA-FAST-tutkimusprojektissa GHI muun muassa tarjoaa näkemyksiä lupaavimpien teknologioiden valintaan ja kliinisen validointitutkimuksen suunnitteluun sekä auttaa integroimaan potilaiden (ja […]

eLiven laitteita Kieliin

eLiven ensimmäinen IDEA-FAST-tutkimusprojektin laitetoimitus suuntautui Schleswig-Holsteinin yliopistolliseen sairaalaan Kieliin (University Hospital Schleswig-Holstein, UKSH). UKHS on yksi Euroopan suurimpia sairaanhoidon keskuksia ja tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä Kielin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. UKSH:n neurologian laitos on IDEA-FASTin koordinointikumppani ja akateeminen yhteisjohtaja. Lisäksi IDEA-FASTISSA ovat mukana UKSH:n sisätautien osasto I, yleislääketieteen instituutti ja kliinisten tutkimusten yksikkö. eLiven laitteita käytetään […]

eLiven laitteita IDEA-FAST-tutkimusprojektissa

IDEA-FAST (Identifying Digital Endpoints to Assess Fatigue, Sleep and Activities of Daily Living in Neurodegenerative Disorders and Immune-mediated Inflammatory Diseases) on kansainvälinen tutkimusprojekti, jolla on yhteistyökumppaneita 16  maassa. Projektin tavoitteena on mm. löytää luotettavia, objektiivisia, herkkiä ja ihmisen normaalissa elinympäristössä käytettäviä digitaalisia ratkaisuja mitata tiettyjen hermostoa rappeuttavien ja tulehduksellisten sairauksien vaikutuksia. Esimerkiksi väsymys ja unihäiriöt ovat yleisiä ja vammauttavia oireita neurodegeneratiivisia ja immuunivälitteisiä tulehdussairauksia […]

Kansallinen uniapneapäivä – uniapnea on jo kansantauti

Kansallista uniapneapäivää vietetään tänään 16.3. Uniapneasta on tullut merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Tuoreen Lancet Regional Health – Europe  -lehden artikkelin mukaan uniapneapotilaiden määrä kasvoi Suomessa tarkastelujakson 1996-2018 aikana 8 600 tapauksesta vuodessa 61 000 tapaukseen. Hoitamaton uniapnea aiheuttaa monia terveysriskejä ja vaikuttaa heikentävästi elämänlaatuun ja työkykyyn. Uniapnean ennaltaehkäisy, varhainen seulonta ja seuranta onkin ensiarvoisen tärkeää. Tähän tähtää myös eLiven tuotekehitystyö ja teknologia. Lue lisää: […]