Logo_RGB

eLiven laitteita Brescian yliopistoon

20 kesäkuun, 2022

IDEA-FAST-tutkimusprojektin yksi kumppani on Brescian yliopisto (UNIBS), joka tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta taloustieteen, oikeustieteen, tekniikan ja lääketieteen aloilla. Tutkimustoimintaa toteutetaan yliopiston kahdeksassa laitoksessa. UNIBS on arvostettu korkealle ikääntymisen ja terveyden tutkimuksessa, ja se johtaa viittätoista terveyteen ja teknologiaan keskittyvää Horizon 2020 -projektia. IDEA-FAST-projektissa UNIBS osallistuu kliiniseen validointitutkimukseen Parkinsonin tautia ja Huntingtonin tautia sairastavilla potilailla. UNIBS muuan muassa kehittää kliinistä protokolla ja seuraa neurodegeneratiivisia sairauksia sairastavia potilaita käyttämällä erilaisia teknologioita mittausten tekemiseen kotiympäristössä.

eLive’s devices delivered to the University of Brescia

The University of Brescia (UNIBS) offers degree courses in the areas of Economics, Law, Engineering and Medicine. Research is carried out within the eight Departments of the University. UNIBS has a world-class reputation in ageing and health research and it is leading 15 H2020 projects focused on technology and health. In the IDEA-FAST project UNIBS will participate in the Clinical Validation Study in Parkinson’s disease and Huntington disease patients. Among other things, UNIBS will elaborate the clinical protocol and follow the patients with neurodegenerative diseases using different technology in home assessment.

See more:

https://idea-fast.eu/cons…/universita-degli-studi-di-brescia
https://www.unibs.it/en

Osoite