Logo_RGB

eLiven laitteita IDEA-FAST-tutkimusprojektissa

31 maaliskuun, 2022

IDEA-FAST (Identifying Digital Endpoints to Assess Fatigue, Sleep and Activities of Daily Living in Neurodegenerative Disorders and Immune-mediated Inflammatory Diseases) on kansainvälinen tutkimusprojekti, jolla on yhteistyökumppaneita 16  maassa. Projektin tavoitteena on mm. löytää luotettavia, objektiivisia, herkkiä ja ihmisen normaalissa elinympäristössä käytettäviä digitaalisia ratkaisuja mitata tiettyjen hermostoa rappeuttavien ja tulehduksellisten sairauksien vaikutuksia. Esimerkiksi väsymys ja unihäiriöt ovat yleisiä ja vammauttavia oireita neurodegeneratiivisia ja immuunivälitteisiä tulehdussairauksia sairastavilla henkilöillä. Nykyiset arviointimenetelmät nojaavat pitkälti itsearviointiin ja kyselylomakkeisiin, jotka voivat olla herkkiä vääristymille ja huonoja reagoimaan muutoksiin. eLive toimitti IDEA-FASTILLE ensimmäiset tutkimuskäyttöön tarkoitetut laitteet kesällä 2020. eLiven laite tuli valituksi mukaan muun muassa suorituskyvyn, helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden perusteella – samojen ominaisuuksien, joihin tuotekehityksessä on voimakkaasti panostettu. Nyt tilattu jatkotoimitus on suuruudeltaan muutamia satoja järjestelmiä, jotka tulevat käyttöön 20 yliopistosairaalassa ja instituutissa 10 eri maassa. Kerromme tarkemmin näistä käyttökohteista kevään aikana.

eLive devices in the IDEA-FAST research project

IDEA-FAST (Identifying Digital Endpoints to Assess Fatigue, Sleep and Activities of Daily Living in Neurodegenerative Disorders and Immune-mediated Inflammatory Diseases) is international research project with partners in 16 countries. The goal of the project is e.g. identify novel digital measures for  fatigue and sleep disturbances that will provide more objective,  sensitive and reliable measures of the severity and impact of these symptoms in the person’s normal surrounding. Fatigue and sleep disturbances are common and disabling symptoms in neurodegenerative and immune-mediated inflammatory diseases. Current evaluation methods rely largely on self-evaluation and questionnaires that may be sensitive to distortions and slow respond to change.eLive delivered the first research devices to IDEA-FAST in the summer of 2020. eLive’s device was selected, among other things based on performance, ease of use and reliability – the same features that product development has strongly invested. The follow-on delivery is a few hundred systems that will be used in 20 university hospitals and institute in 10 European countries. We will tell you more about these uses during the spring.

elive2022 #elive #ideafast #research #hospitals #sleep #university

Osoite