Logo_RGB

Hanke: eLive.care, vaihe 2

Hankekoodi: A76882

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus: eLive valmistelee toteutetun lääkinnällisen teknologian markkinoille tuomisen ja laajentaa analytiikkaa.

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.12.2020 ja päättyy 31.8.2023

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saajanlehto Mikko

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 168 690 euroa

Hankkeen avulla laajensimme aiemmin kehittämämme sensing-teknologian eli kosketuksettoman elintoimintojen mittaamisen analytiikkaa, paransimme teknologian valmistettavuutta kehittämällä ratkaisun sensorien ominaisuuksien testaamiseen ja valmistelimme lääkinnällisen laitteen kliiniseen tutkimukseen.

Hankkeen päätyttyä voimme todeta, että kehitystyössä on onnistuttu, koska teknologia on osoittanut suorituskykynsä ja kaupallisen potentiaalinsa. Jo hankkeen aikana eLive Ecosystem on päässyt merkittävään vientivetoiseen kasvuun.  Saimme myös projektin ulkopuolella toteutetussa vertailussa hyviä tuloksia mm. hengitystaajuuden (RR) ja sykkeen (HR) mittaustarkkuudesta ja mittauskattavuudesta kultaiseen referenssiin (laaja unitutkimus, PSG) verrattuna.

Arvioimme hankkeen tulosten antavan eLivelle erinomaiset mahdollisuudet kehittämänsä teknologian kaupalliseen hyödyntämiseen pitkälle tulevaisuuteen.