Logo_RGB

eLiveltä tutkimuskumppaneineen julkaisu: ”HealthGate: Unobtrusive Home Monitoring of Vital Signs, Weight, and Mobility of the Elderly.”

7 syyskuun, 2023

eLive on ollut mukana ECSEL NextPerception -konsortiohankkeessa tuomassa uuden sukupolven kosketuksetonta mittausteknologiaa terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksiin.

Hankkeen yhtenä painopisteenä on kehitetty teknologioita mittaamaan ja seuraamaan erityisesti sellaisten henkilöiden vointia, käyttäytymistä ja toimintaa, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän hoitoa ja huolenpitoa. Yksi käyttökohteen pilotointi on ollut HealthGate-seurantajärjestelmä (HG), joka on suunniteltu seuraamaan iäkkään henkilön liikkeitä, elintoimintoja ja toimintakykyä huomaamattomasti hänen kotiympäristössään. Jatkuva kotiseuranta mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja toimenpiteet mm. epäiltäessä nestehukkaa, liikkumisen ongelmia, ei-optimaalista tai unohdettua lääkitystä ja jopa sairauksia.

HG käyttää kolmea anturityyppiä: eLiven kalvoantureita, kuvantavaa FMCW-tutkaa sekä tuolin alle asennettua painonmittausjärjestelmää. eLiven antureita käytettiin sängyssä ja tuolissa henkilön elintoimintojen kosketuksettomaan mittaamiseen. Antureiden patentoitu, monikanavainen mittausmenetelmä tunnistaa elintoimintojen aiheuttamat mikroliikkeet ballistokardiografisesti, tuottaen signaalit mm. liikeaktiivisuudesta, sydämen sykkeestä, sykevälivaihtelusta ja hengityksestä. Signaaleista tuotetaan edelleen analytiikkaa esimerkiksi unesta ja palautumisesta. Toisaalta voidaan seurata esimerkiksi lääkityksen vaikutusta elintoimintoihin tai sairauksien aiheuttamiin elintoimintojen häiriöihin.

Lue lisää HealthGatesta saaduista kokemuksista lataamalla tutkimusartikkeli alla olevasta linkistä. Artikkeli esiteltiin AHFE International Conferencessa heinäkuussa San Franciscossa ja löytyy AHFEn julkaisusta vol 79 Healthcare and Medical Devices.  eLiveltä artikkelia on ollut tekemässä toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto.

http://doi.org/10.54941/ahfe1003472

Mikä NextPerception?

NextPerception-konsortiossa on ollut mukana yhteensä 43 kumppania seitsemästä maasta ja sitä on koordinoinut Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hankkeessa on kehitetty älykkäitä anturiratkaisuja mm. terveydenhuoltoon ja automaattiajamiseen. Tavoitteena on ollut luoda mukautuvia, turvallisia, luotettavia ja ennakoivia ihmisen seurantaratkaisuja terveyden, hyvinvoinnin ja autoteollisuuden tarpeisiin. Euroopan komissio ja kansalliset rahoittajat ovat rahoittaneet hanketta yhdessä ECSEL-yhteishankkeen kautta. Lisäksi kumppanit ovat rahoittaneet hanketta omarahoitusosuudellaan.

https://nextperception.eu

Lähteet: Närväinen, J., Kortelainen, J., Urhemaa, T., Saajanlehto, M., Bäckman, K., Plomp, J. (2023). HealthGate: unobtrusive home monitoring of vital signs, weight and mobility of the elderly. In: Jay Kalra and Nancy Lightner (eds) Healthcare and Medical Devices. AHFE (2023) International Conference. AHFE Open Access, vol 79. AHFE International, USA. http://doi.org/10.54941/ahfe1003472

Osoite