Logo_RGB

Hyvää maailman Telekommunikaatio- ja Tietoyhteiskuntapäivää!

17 toukokuun, 2024

Tämä päivä on muistutus siitä, miten tärkeä rooli teknologialla ja viestinnällä on elämässämme.

Telekommunikaatio- ja Tietoyhteiskuntapäivä on Kansainvälisen telekommunikaatioliiton (ITU) perustama tapahtuma, jota vietetään aina ITU:n vuosipäivänä 17. toukokuuta. Päivän tarkoitus on korostaa tieto- ja viestintäteknologioiden (ICT) roolia yhteiskunnassa sekä edistää digitaalista osallisuutta ja tiedonsaantia kaikille.

Tietoyhteiskunta antaa meille mahdollisuuden jakaa tietoa ja oppia enemmän kuin koskaan aiemmin. Se on luonut pohjan innovaatioille, joilla ratkotaan maailmanlaajuisia haasteita ja parannetaan elämänlaatua eri puolilla maailmaa.

Päivän tietoyhteiskuntaan liittyvät teemat vaihtelevat vuosittain, mutta ne keskittyvät yleensä ICT:n rooliin kestävän kehityksen, koulutuksen, talouskasvun ja sosiaalisen kehityksen edistämisessä. Vuonna 2024 -teemassa korostetaan, miten digitaaliset innovaatiot voivat edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia kaikille, kaikkialla.

Yhdessä voimme luoda maailman, jossa digitaaliset innovaatiot hyödyttävät kaikkia.

#uni

#terveys

#WTISD

#eLive

Osoite