Logo_RGB

IDEA-FAST-esittelyt: laitteita Leidenin yliopistolliseen sairaalaan

26 elokuun, 2022

Leiden University Medical Centre (LUMC) Alankomaissa on yliopistollinen lääketieteen keskus tutkimukseen, koulutukseen ja sairaanhoitoon. Sillä on ainutlaatuinen tutkimuskäytäntö, joka vaihtelee puhtaasta lääketieteellisestä perustutkimuksesta soveltavaan kliiniseen tutkimukseen. LUMC tukee vahvasti ajatusta, että ”Tiede on innovatiivisen terveydenhuollon liikkeellepaneva voima”. LUMC-tutkijoiden perus-, translaatio- ja kliinisen tutkimuksen tulokset muodostavat vahvan perustan innovatiiviselle ja laadukkaalle terveydenhuollolle kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. LUMC on ollut myös menestyksekäs saamaan rahoitusta ulkopuolisilta lähteiltä, ​​kuten Euroopan komissiolta, ja on aktiivisesti mukana 88 myönnetyssä H2020-projektissa.

IDEA-FAST-tutkimusprojektissa LUMC:n päätehtävänä on rekrytoida Huntingtonin tautia sairastavia ja terveitä kontrollihenkilöitä kliiniseen validointitutkimukseen. Lisäksi LUMC koordinoi tutkimusten hallinnointia varmistaen hyvän kliinisen tutkimustavan käytäntöjen noudattamisen (GCP, Good clinical practice) tutkimuksen suorittamisen aikana.

Devices to Leiden University Medical Centre

Leiden University Medical Centre – LUMC is a university medical centre for research, education and patient care. It has a unique research practice, ranging from pure fundamental medical research to applied clinical research. LUMC strongly underpins the idea that “Science is the driving force behind innovative healthcare”. Outcomes of fundamental, translational and clinical research by LUMC researchers form a strong basis for innovative and qualitative healthcare on a national, European and international level.  LUMC is successful in obtaining funding from external resources such as the European Commission. LUMC is active in 88 granted H2020 projects.

The main role of LUMC in IDEA-FAST project will be to recruit HD patients and healthy controls for the clinical validation study. Moreover, LUMC will coordinate study management at the site, ensuring compliance and principles of GCP (Good clinical practice) during conduct of the study.

See website: idea-fast: academisch-ziekenhuis-leiden

www.lumc.nl

Osoite