Logo_RGB

IDEA-FAST-laitetoimitustemme kohde-esittelyssä Erasmus Medical Centre Rotterdam

1 syyskuun, 2022

Erasmus Medical Centre (EMC) Rotterdamissa on sitoutunut tavoittelemaan väestön terveyttä ja terveydenhuollon huippuosaamista tutkimuksen ja opetuksen kautta. Kuten muissakin yliopistollisissa sairaalakeskuksissa, Erasmus MC:n kolme ydintehtävää ovat potilaiden hoito, koulutus ja tutkimus. Valorisointia, eli tutkimuksen kautta saadun tiedon sosiaalista tai taloudellista käyttöä, pidetään yleisesti neljäntenä ydintehtävänä.

EMC:llä on yli 80 Euroopan komission rahoittamaa hanketta, joista 70 Horisontti 2020 -projektia, mukaan lukien yhteistyö kumppaneiden kanssa 56 eri maasta. IDEA-FAST-tutkimusprojektissa EMC on kliininen johtaja tulehduksellisten suolistosairauksien osalta ja osallistuu IBD:n kliiniseen tutkimukseen.

Devices to Erasmus Medical Centre Rotterdam

Erasmus Medical Centre (EMC) in Rotterdam is committed to achieving a healthy population and pursuing excellence in healthcare through research and teaching.

Like every university medical centre, three core tasks at EMC are: patient care, education, and research. Valorization, which is the social or economic use of knowledge gained through research, is generally regarded as a fourth core task.

EMC holds over 80 projects funded by the European Commission, of which 70 Horizon 2020 projects including collaborations with partners from 56 countries worldwide. In IDEA-FAST project EMC is the clinical leader for inflammatory bowel disease and will participate in the IBD clinical study.

See website: IDEA-FAST/EMC ja Erasmus Medical Centre

Osoite