Logo_RGB

IDEA-FAST-projektin laitetoimituskohteista esittelyssä Association Parkinson Madrid

22 elokuun, 2022

Association Parkinson Madrid (APM) Espanjassa on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on toiminut vuodesta 1994 alkaen Parkinsonin tautia sairastavien ja heidän perheidensä hyväksi. Järjestön tehtäviä ovat myös koulutus, tutkimus ja tietoisuuden lisääminen sairaudesta. Lisäksi APM on työskennellyt useiden vuosien ajan laitteiden ja etämittausteknologioiden arvioinnin parissa.

IDEA-FAST-tutkimusprojektissa järjestön tehtävänä on mm. olla suorassa yhteydessä loppukäyttäjiin ja auttaa näin kuvailemaan loppukäyttäjien tarpeita ja vaatimuksia. APM auttaa myös kehittämään pilottimenetelmien yhteisluomista ja validoimaan mallit ja prototyypit (WP2 & WP6).

Association Parkinson Madrid as device delivery target

Association Parkinson Madrid (APM) is a non-profit organization that has been working in the care of people with Parkinson’s disease and their families since 1994. Education, research, as well as awareness of the disease, are also subjects of work. APM has been working for several years in the evaluation of devices and remote assessment technologies.

In the IDEA-FAST project, the organization’s task is e.g. to be in direct contact with the end users and thus help to describe the needs and requirements of the end users. It will also contribute to develop pilot methodology co-creation and validate mock-ups and prototypes.

IDEA-FAST-projekti

https://www.parkinsonmadrid.org

Osoite