Logo_RGB

IDEA-FAST-tutkimusprojektin laitetoimituskohteista esittelyssä Psykiatrian ja neurologian instituutti (IPIN) Varsovassa

27 kesäkuun, 2022

Instituutissa on Huntingtonin taudin tutkimusyksikkö ja klinikka, joka perustuu monitieteelliseen yhteistyöhön kliinisen genetiikan osaston ja neurologian 1. osaston välillä. Toimipaikka kuuluu Eurooppalainen Huntingtonin tauti -verkostoon ja osallistuu aktiivisesti tutkimusprojekteihin. IDEA-FAST-projektissa IPIN tukee kliinisen tutkimuksen koordinointia ja hallintaa ja vastaa Huntingtonin taudin potilaiden rekrytoinnista ja hoidosta.

eLive’s devices delivered to the Institute of Psychiatry and Neurology (IPIN) in Warsaw

The Institute of Psychiatry and Neurology (IPIN), Warsaw, Poland holds the Huntington disease research unit and clinic, which is a multidisciplinary entity based on cooperation between the Department of Clinical Genetics and I-st Dept of Neurology. The site is a part of European Huntington Disease Network (EHDN) and actively participates in research projects.

In IDEA-FAST project IPIN will support the coordination and management of the clinical study, and will be responsible for the recruitment and management of patients in the HD cohort.

https://idea-fast.eu/cons…/instytut-psychiatrii-i-neurologii
https://ipin.edu.pl

Osoite