Logo_RGB

Investor area

Älykäs kokonaisratkaisu
hyvinvoinnin parantamiseen

Investointina eLive

Voimakas kasvu. eLive on viety yrityksenä voimakkaan kasvun vaiheeseen. Olemme tuotteistaneet teknologian ja tuoneet sen hyödyt ja kilpailuedut esiin asiakkaille.

Markkinapotentiaali. Globaalit markkinat ovat eLiven toimialalla suunnattomat. Ennusteiden mukaan alaan liittyvä kokonaismarkkina on yli 13 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä.

Useita toisiaan tukevia liiketoiminta-alueita. Toimintamme ja myynti on jakaantunut usealle eri alueelle, joita ovat mm. hyvinvointi- ja lääketieteelliset ratkaisut sekä palvelu- ja B2B-liiketoiminta.

Teknologisen ratkaisun tuomat kilpailuedut. Ratkaisumme on patentoitu ja pohjautuu pitkään tehtyihin tutkimuksiin. Mittaaminen tapahtuu automaattisesti eikä vaadi käyttäjän toimenpiteitä.

Markkinapotentiaali

Potentiaali on valtava, sillä erilaisten arvioiden mukaan apneasta kärsivien diagnosoimattomien määrä globaalisti on yli miljardi ihmistä. Yksilötasolla uniapnea tiedostetaan paremmin lisääntyneen keskustelun myötä sekä valitettavista uniapneaan liittyvistä kuolemantapauksista johtuen. Uniapnea on usein ensimmäinen hälytysmerkki liitännäissairauksista, joita voivat olla esimerkiksi tyypin II diabetes ja sydän- ja verenkiertohäiriöt.

Pelkästään uniapneaan liittyvien laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan vuoteen 2028 mennessä yli 13 miljardin dollarin suuruiseksi. Myös palvelumarkkinan on arvioitu kasvavan yli 500 miljoonan dollarin kokoluokkaan vuosikymmenen vaihteeseen mennessä.

Kasvun tekijät

eLiven tilauskanta on vahva, ja näköpiirissä on kiihtyvä kasvu jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa.
Uusien asiakkaiden pilotointicaset ovat lisääntyneet ja niiden potentiaali on merkittävä. Näköpiirissä on iso joukko potentiaalisia asiakkaita, joita ei olla vielä edes lähestytty.

Lääketieteellinen laite menee kliiniseen testaukseen vuoden 2022 aikana. Tämän jälkeen tuotantoa voidaan kiihdyttää merkittävästi. Samalla liikevaihdon kasvaessa sitoutuu pääomaa enemmän tuotantoon ja tuotteisiin.

Kilpailuedut

Ylivoimainen ja helpoin ratkaisu omatoimiseen mittaamiseen

Kosketukseton mittaaminen, joka ei häiritse käyttäjän unta eikä vääristä mittaustuloksia.

Omatoimisella mittaamisella voidaan varmistaa jatkuva seuranta.

Patentoitu, erittäin tarkka mittaus ja analytiikka.

Trendi

Unen ja palautumisen merkitys ja tärkeys ymmärretään kasvavassa määrin. Tästä hyvänä esimerkkinä on ihmisten kiinnostus omatoimiseen mittaamiseen sekä urheilu- että hyvinvointipuolella.

Tämä johtuu ihmisen halusta ymmärtää itseään paremmin ja ottaa käyttöön keinot, joilla hän voi mitata ja havainnoida kehonsa toimintaa. Mittaaminen mahdollistaa oman hyvinvoinnin ymmärtämisen ja tarjoaa pohjan lähteä kehittämään itseään omaehtoisesti.

Investoinnin kohteet

Voimakkaasti kasvaneet asiakastilaukset tarvitsevat käyttöpääomaa, joka tuloutuu kassaan toimitusten yhteydessä.

Organisaatio tarvitsee kasvun vauhdittamiseksi vahvistusta sekä teknisellä että kaupallisella puolella.

Liitännäissairauksiin (tyypin II diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet) liittyvä tuotteistaminen (Extensive path for dealing with co-morbities) sekä analytiikan jatkokehittäminen.

Ota yhteyttä:

tuomo.falck@elive.fi