Logo_RGB

Laitetoimitus Queen Mary -yliopistoon

30 lokakuun, 2022

eLiven laitteita on lähtenyt IDEA-FAST-tutkimusprojektin tiimoilta moniin eurooppalaisiin yliopistoihin ja yliopistollisiin sairaaloihin. Viimeisenä laitetoimituskohteista on esittelyssä Queen Mary -yliopisto Lontoossa.

Queen Mary University of London (QMUL) on yksi Iso-Britannian johtavia tutkimuskeskeisiä korkeakouluja ja kuuluu arvostettuun brittiläisten yliopistojen Russell-ryhmään. Yliopistossa on opiskelijoita yli 160 eri maasta ja se on 120 parhaimman yliopiston joukossa QS World University Rankings -listauksessa. QMULin innovatiivinen tutkimusympäristö ja läheinen yhteistyö Barts Health NHS Trustin ja eri terveydenhuollon kumppaneiden kanssa Itä-Lontoossa antaa QMUL:lle ainutlaatuisen mahdollisuuden muuntaa ja laajentaa perus- ja kliinistä tutkimusta käytännön hoitoon.

IDEA-FAST-projektissa QMUL mm. tarjoaa kliinistä asiantuntemusta RA-, PSS- ja SLE-potilaiden rekrytoinnissa kliinisiin tutkimuksiin sekä näistä tutkimuksista saatavaan data-analyysiin. Lisäksi QMUL varmistaa yhdessä muiden kliinisten kumppanien kanssa, että hankkeen tulosten jakamisella ja esittelemisellä on mahdollisimman suuri vaikutus hankkeen eri osapuolille, mukaan lukien osakkaat, akateeminen yhteisö, potilaat ja suuri yleisö. QMUL osallistuu aktiivisesti myös tutkimustulosten julkaisemiseen.

IDEA-FAST project: eLive’a devices to Queen Mary University of London

Queen Mary University of London (QMUL) is one of the UK’s leading research-intensive higher education institutions and part of the Russell group. QMUL has students from over 160 countries and it is in the top 120 University in the world in the QS World University Rankings. The innovative research environment of QMUL and close collaboration with Barts Health NHS Trust and healthcare partners across East London gives QMUL a unique opportunity to translate and extend basic and clinical research into therapeutics.

QMUL’s main tasks in the IDEA-FAST project will be primarily involved providing clinical expertise in driving and management of recruitment of patients with RA, SS and SLE to the clinical studies as well as provide clinical insights to the data analysis emerging from the clinical studies. Among other things, QMUL will ensure, together with all the other clinical partners that dissemination of the project’s results will result in maximum impact on all the beneficiaries of this project, including the stakeholders, the academic community, patients and the general public. QMUL will also actively contribute to the publications of research results.

See website

https://idea-fast.eu/conso…/queen-mary-university-of-london/
https://www.qmul.ac.uk/

Osoite