Logo_RGB

Lääkinnällinen laite uniapnean seulontaan ja seurantaan

Uniapnea on yleinen, mutta usein alidiagnosoitu sairaus. Hoitamattomaan uniapneaan liittyy monien liitännäissairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien, riski. Lisäksi se heikentää yksilön elämänlaatua sekä työ- ja toimintakykyä. Uniapnean ehkäiseminen, varhainen diagnostiikka sekä hoidon vaikuttavuuden seuranta onkin ensiarvoinen tärkeää niin kansanterveydellisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta. eLiven lääkinnällinen laite on kehitetty juuri näihin tarpeisiin. Kosketukseton ja huomaamaton sensoriteknologia mittaa ja analysoi unenaikaisia hengityshäiriöitä ja tuottaa myös seuraavan sukupolven syventävää tietoa kliiniseen päätöksentekoon.

Tarkka, kosketukseton ja huomaamaton sensoriteknologia

eLiven tuotteissa yhdistyvät kosketuksettomuus, helppokäyttöisyys, huomaamattomuus ja tarkka mittaustulos. Tavoitteena on, ettei mittaustapa vaikuta mittaustulokseen, eikä käytettävä teknologia häiritse esimerkiksi käyttäjän yöunta tai työskentelyä.

eLive-tuoteperheeseen kuuluvat vuoden 2022 aikana kliiniseen testaukseen menevä lääkinnällinen laite, kuluttajakäyttöön suunnitellut hyvinvointilaitteet, tutkimuslaitteistot sekä erilaiset asiakkaille räätälöidyt OEM-ratkaisut. Ihmisen fysiologisten parametrien tarkka ja huomaamaton mittaaminen antaa lukuisia sovellusmahdollisuuksia niin kuluttajasektorilla kuin eri toimialoilla.

Tuotelinjat

Terveysteknologia

Uniapnean seulontaan ja seurantaan tarkoitettu lääkinnällinen laite auttaa sekä oireiden varhaisessa havaitsemisessa että sairauden hoidon seurannassa. Patentoitu sensoriteknologiaan perustuva laite antaa tarkkaa tietoa potilaan unenaikaisista hengityshäiriöistä.

Kosketukseton mittaustapa ei häiritse yöunta, eikä vaikuta näin mittaustulokseen. Lääkinnällisen laitteen kliininen testaus alkaa syksyn 2022 alussa.

 

Hyvinvointiteknologia

Kuluttajakäyttöön tarkoitettu, unen ja hyvinvoinnin omatoimiseen seurantaan soveltuva laite on kosketukseton ja helppokäyttöinen. Laite tarjoaa käyttäjälleen tietoa muun muassa unen laadusta ja rakenteesta.

Hyvinvointiteknologialaitteet ovat tarkkoja ja laadukkaita, mutta niitä ei ole tarkoitettu diagnostiseen käyttöön.

 

OEM-ratkaisut ja tutkimuslaitteistot

Tarjoamme asiakkaille räätälöityjä OEM-ratkaisuja. eLiven teknologiaa löytyy esimerkiksi älykkäistä toimistokalusteratkaisuista ja sängyistä. Lisäksi toimitamme tutkimuslaitteistoja muun muassa yliopistollisiin sairaaloihin. Esimerkiksi IDEA-FAST-tutkimusprojektissa tutkimuslaitteistomme ovat käytössä useissa yliopistosairaaloissa ja instituuteissa eri puolilla Eurooppaa.

Laadunvalvonta, testaus

Jokainen tuotannosta valmistuva laite testataan, mitataan ja tuotteen on läpäistävä laatuvaatimuksien mukaiset testit ennen kuin se päätyy myyntipakkaukseen. Testaaminen on tärkeä osa laadunvalvontaamme.

MD- tuotteemme komponentit, suunnittelu ja niiden ohjelmisto on tehty täysin IEC 60601-1 standardin mukaisesti.

Käytämme ohjelmistokehityksen taustalla ISO 13485 standardin mukaista laatujärjestelmää.