Logo_RGB

Ulkoinen auditointi on parhaimmillaan oppimiskokemus molemmille osapuolille

29 elokuun, 2023

Ulkoinen auditointi on parhaimmillaan oppimiskokemus molemmille osapuolille, eikä vain pakollinen osa erilaisia sertifiointiprosesseja. Tällä kertaa eLivellä tehtiin alustavaa tuotantopaikan ja tuotteen auditointia ETL-sertifiointiprosessin mukaisesti. Tuotteessa oleva ETL-merkki on todiste siitä, että tuote on Pohjois-Amerikan turvallisuusstandardien mukainen ja tuote on käynyt läpi tarvittavat testaus-, tarkastus- ja sertifiointivaiheet.

− Kyseessä on kolmannen osapuolen tekemä arviointi siitä, että testattu tuote on siitä tehdyn rakennetiedoston (CDR) ja mahdollisesti tulevaisuudessa saatavan sertifikaatin mukaan valmistettu, ja että esimerkiksi tuotteen eri komponentit ovat jäljitettävissä. Kun kaikki sertifiointiprosessin vaiheet on saatu hyväksytysti läpi, yrityksellä on oikeus käyttää tuotteessa ETL-merkintää, Ari Airaksinen Intertekiltä kertoo.

Intertek toimii yli 100 maassa ja tarjoaa laadunvarmistus-, testaus-, tarkastus- ja sertifiointiratkaisuja yritysten tuotteille, toiminnoille ja toimitusketjuille. Arilla on lähes 40 vuoden kokemus alalta.

− Työ sisältää muun muassa tuotteiden testaukseen, valmistukseen, johtamisjärjestelmiin ja tuotannonohjausjärjestelmiin liittyviä asioita, kouluttamista ja koulutusmateriaalien tuottamista. Tuotantopaikan tarkastuksia kertyy vuodessa noin 160, eli myös ajokilometrejä tulee reilusti.

Auditoinnin näkökulmasta haasteellista työssä onkin erilaisten auditoitavien toimipaikkojen määrä ja välimatkat. Arin mukaan tämä vaatii oman työn hallinnan maksimointia, jotta työskentely olisi mahdollisimman kontrolloitua.

− Itse pyrin systemaattiseen kokonaiskuvan hahmottamiseen sekä toisaalta jakamaan omaa osaamistani eteenpäin. Minulla on myös halu auttaa yrityksiä ja lähestyn tätä työtä ”mitä voin itse tuoda, mitä itse saan” -näkökulmasta.

eLiven teknologiajohtaja Juha Parkkinen kertookin oppivansa jokaisesta auditointikerrasta jotain uutta. Tarkastus tuo myös tietynlaista turvallisuuden tunnetta, koska siinä käydään tarkasti läpi, että kaikki on tehty dokumentoinnin mukaan.

− eLivellä on esimerkiksi pyritty automatisoimaan toimintoja mahdollisimman paljon, jotta ihmisen käsin tekemät ns. inhimilliset virheet tulisi minimoitua.

Osoite