Logo_RGB

Uniapnean varhainen diagnosointi on tärkeää

15 maaliskuun, 2023

Haastattelussa LT, asiantuntijaylilääkäri, erikoislääkäri (keuhkosairaudet ja allergologia) Miia Aro.

Miksi uniapnean varhainen diagnosointi ja diagnostiikan kehittäminen on tärkeää?

Uniapnea aiheuttaa monenlaisia haasteita päivittäiseen elämään: uupumusta, mielialan laskua ja keskittymisongelmia. Pitkittyessään nämä oireet heikentävät elämänlaatua. Varhainen diagnostiikka ja hoito voivat estää oireiden kroonistumista. Paitsi yksilötasolla, myös yhteiskunta voi hyötyä varhaisemmasta diagnostiikasta, sillä huonontunut elämänlaatu ja runsaat oireet aiheuttavat kustannuksia esimerkiksi lisääntyneen terveyspalvelujen käytön ja runsaampien sairauspoissaolojen muodossa. Diagnostiikka on nykyisellään aika raskasta ja paljon henkilötyövoimaa vaativaa, joten diagnosoinnin sujuvoittaminen helpottaisi terveydenhuollon henkilökunnan kuormaa.

Haasteet nykyisissä diagnosointimenetelmissä?

Nykyiset diagnostiikkamenetelmät perustuvat ihmisten käsityöhön. Tutkimuksetkin ovat varmistaneet, että saman unirekisteröinnin tulokset eroavat sen mukaan, kuka rekisteröinnin on skoorannut ja jopa saman henkilön tekemänä. Lisäksi rekisteröintivälineet ovat epämukavia, mikä voi vaikuttaa mitattavan henkilön unen laatuun, jolloin uniapnea voi jäädä huomaamatta. Tutkimus myös tehdään vain yhtenä yönä, eivätkä kaikki nukutut yöt ole samanlaisia.

Millaisia vaikutuksia hoitamattomalla uniapnealla voi olla henkilön elämään ja terveyteen?

Hoitamaton uniapnea lisää terveydenhuollon kustannuksia. Erityisesti terveydenhuollon käynnit sekä sairauspoissaolot aiheuttavat lisäkuluja. Hoitamaton vaikea-asteinen uniapnea lisää esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja aivotapahtumien riskiä. Lisäksi tapaturmien todennäköisyys sekä moottoriajoneuvo-onnettomuuden riski on kohonnut.

Uniapneatutkimuksen näkymät Suomessa?

Suomessa tehdään paljon uniapneatutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä ja olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä tutkimuksessa.

Katso eLive.care-hankesivu: https://www.elive.fi/hanke/

Osoite