Logo_RGB

World Sleep Day

15 maaliskuun, 2024

Maailman unipäivää vietetään perjantaina 15. maaliskuuta 2024, ja sen teemana on tänä vuonna Unen yhdenvertaisuus globaalisen terveyden hyväksi (Sleep Equity for Global Health).

Koska uni on terveyden kannalta olennaisen tärkeää, jokaisella on oltava mahdollisuus riittävään uneen riippumatta asuinpaikasta, sosioekonomisesta asemasta, ympäristöolosuhteista ja -haitoista, sosiaalisista rakenteista ja historiasta, yhteisöllisistä ja ihmissuhteista sekä yksilön uskomuksista ja käyttäytymisestä.

World Sleep Society juhlistaa tänään tervettä unta ja sen muuttavaa voimaa. Unen yhdenvertaisuuteen puuttuminen vähentää uneen liittyviä eroja ja parantaa osaltaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa.

Maailmanlaajuisten unen terveyserojen seuraukset ovat merkittäviä. Yksilöt ja perheet kärsivät tarpeettomista terveyshaitoista, ja unen terveyserot vain vahvistavat väestöryhmien syrjäytymistä maailmanlaajuisesti. Näiden erojen syyt voivat olla sekä sosiaalisia (mm. psykologinen stressi, taloudellinen rasitus, nälkä, turvallisuusuhat) että ympäristöön liittyviä (mm. valo, lämpötila, melu, ilmanlaatu).

Unen terveysvaikutuksiin ja terveen unen määritelmiin tullaan palaamaan myöhemmissä jutuissamme. Voit lukea lisää aiheesta jo nyt World Sleep Society:n sivuilta https://worldsleepsociety.org/

Liity joukkoomme juhlistamaan unen terveyttä 15. maaliskuuta 2024!

#WorldSleepDay

#uni

#terveys

#uniapnea

#eLive

Osoite